ПИРИН – The CASE

ПИРИН – The CASE

Имам раница в която държа
Пожълтялата ти трева
И студените езера
И дъжда.

И дърветата които стърчат
Пред нозете уморени от път
Върховете самотни мълчат
И снега.

Имам раница в която държа
Престарялата планина
Всеки облак и всяка дъга
Имам в ръка.

Ела със мен на върха
Този път е само наш.
Ела със мен на върха
Този път е само наш.

Имам раница в която държа
Всеки спомен и всяка мечта.
Твоят поглед, посрещащ деня
И смеха.

Като полъх, донесен оттам
Имам моята вяра и знам
Ти си горе, когато си сам –
Ти си там …

Имам раница в която държа
Необятната планина
Всесилните ветрове
Пазя сама.

Ела със мен на върха
Този път е само наш.
Ела със мен на върха
Този път е само наш.

Изкачвам се на върха,
Изкачвам се на върха,
Изкачвам се на върха
Всеки ден.